Kronkel

Individuele begeleiding

 

In de afgelopen jaren heb ik diverse cursussen en trainingen gevolgd om het aanbod in mijn praktijk te kunnen vergroten en specifieke hulp te kunnen bieden.

 

Gevolgde bijscholingen

 

Open mind coaching (juli 2017): Open Mind

Coachen zonder vraag, naar een beweging die nodig is voor meer harmonie en groei.

 

Kindercoach (maart 2017): psychotherapie gaaf

Begeleiden van jongeren in het vinden van hun eigen antwoorden.

 

Master kinder- en jongerencoach (januari 2017) : Open Mind

Inleven in de complexe wereld van jongeren, de eigenwaarde verhogen, hun op hun eigen pad zetten en een gids zijn waar nodig

 

Jongerencoach (september 2016) : Open Mind

Wat heeft de jongere nodig om te kunnen groeien.

 

ASS en executieve functies (april 2016): Katholiek onderwijs Vlaanderen

 

Pubers tussen hormonen en school, executieve functies (maart 2016): CNO

 

Slimme onderpresteerders (januari 2016): Vonke en Visie te Gent gegeven door Tania Gevaert.

 

Oplossingsgericht werken (janauri 2016): Berkenbeek: Door Hannelore Volckaert.

 

Tweedaagse opleiding (oktober 2015): Waar vind ik de handleiding ‘vrienden maken’? Sociale vaardigheden bij jongeren met autisme.

 

Tweedaagse training voor beelddenken (juni 2015) : "Rechts inhalen" te Eindhoven, ECLG expertisecentrum

 

Introductiepakket ASS (oktober 2014): Tweedaagse bijscholing rond normaalbegaafde jongeren met autisme. Autisme centraal Gent

 

BANABA opleiding (2011-2014)

 

Zorgverbreding en remediërend leren in het secundair onderwijs. Thomas More (Lessius) in Mechelen

 

Opdrachten gemaakt tijdens mijn BANABA opleiding:

Handelingsgericht werken in het secundair onderwijs.

Bespreking van het leerlingvolgsysteem.

Preventie van psychische problemen: oplossingsgericht denken bij zelfverwondend gedrag.

Weerbaarheid van jongeren en constructieve conflicthantering.

Anders denken: autisme.

Dyslexiebeleid op school.

Jongeren met socio-emotionele problemen begeleiden: faalangst.

Communicatie met ouders: oudercontact.

Zorgbeleid op school.

Herstelgericht werken bij probleemgedrag. (Eindwerk)

 

 

Gevolgde bijscholingen

 

Geweldloze communicatie (juni 2014) : Tweedaagse bijscholing rond verbindende communicatie. Corry Laura van Bladel.

 

Sociaal panorama (december 2013): Technieken om via het sociaal panorama het zelfbeeld van jongeren te versterken en relaties tussen de jongere en anderen te verbeteren: Interactie academie

 

Herstelgericht werken (november 2013): Vierdaagse opleiding over een herstelgerichte benadering van probleemgedrag bij jongeren. CNO Maria Beerten

 

Impulsdag (maart 2013): De waterval in het secundair start in de kleuterschool. Thomas More

 

Faalangst (november 2012): Tweedaagse opleiding om een faalangsttraining op te starten. CNO

 

Pesten (november 2012): Tweedaagse opleiding over hoe omgaan met pesten in het secundair onderwijs. CNO

 

Autisme (mei 2011): Tweedaagse basisopleiding over normaal begaafde jongeren met autisme. Autisme centraal Gent

 

DCD (februari 2011): Wat is DCD? Oorzaken en gevolgen.

 

Kennis van Kurtzweil: voorleessoftware.